BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM PLANLAMA VE İŞ GELİŞTİRME BİRİMİ

 

Rektörlük bünyesinde 2003 yılında kurulan Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve 2005 yılında kurulan Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü’nün görevleri 2013 yılında yeniden tanımlanmış olup faaliyet alanları genişletilerek “Eğitim, Planlama ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü” olarak değiştirilmiştir.

Üniversitemiz bünyesinde, uluslararası ilişkiler ve değişim programlarını takip etmek, stratejik plan hedeflerini oluşturmak, akademik performans ölçütleri geliştirmek ve eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmet faaliyetlerinin kalite düzeylerinin geliştirilmesi ile akreditasyonu konusunda gerekli çalışmaları yürütmek amacıyla kurulmuştur. Eğitim, Planlama ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü; “Planlama, Strateji ve İş Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları” olmak üzere üç alt birimden oluşmaktadır.